top of page

NOTEIKUMI

Distances līgums

SIA RECURO, reģistrācijas Nr. 40203192655, juridiskā adrese: Salaspils iela 18/6-3, Rīga, LV-1057, interneta vietnē www.mindfuelness.lv piedāvāto pakalpojumu pārdevējs, turpmāk saukts Pārdevējs un persona, kas veic pirkumu www.mindfuelness.lv, turpmāk saukta Pircējs, noslēdz līgumu: Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pakalpojumus, atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam.
Preču pasūtīšanas, samaksas un piegādes kārtība un termiņi: Pircējs veic pakalpojumu pasūtījumu un apmaksu caur mājaslapu www.mindfuelness.lv, izmantojot internetveikalā piedāvātās apmaksas iespējas.
Pārdevējs nodrošina pakalpojuma piegādi : vēstkopai katru sestdienu, rokasgrāmatai - 5 darba dienu laikā kopš iegādes brīža.

Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikties no vēstkopas abonēšanas vai rokasgrāmatas pirkuma 14 dienu laikā kopš iegādes brīža, kā arī pilnībā no vēstkopas turpmākās saņemšanas jebkurā brīdī, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Datu apstrāde
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā Privātuma politika. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

Privātuma politika

SIA RECURO, reģistrācijas Nr. 40203192655, juridiskā adrese: Salaspils iela 18/6-3, Rīga, LV-1057, ciena Jūsu privātumu un nenodod to trešajām personām. Piedāvājot pakalpojumus vietnē www.mindfuelness.lv, mēs apkopojam, saglabājam un izmantojam šādus personas datus:

 • Vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, norēķinu adrese, piegādes informācija un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu pakalpojumu. Jebkuru citu informāciju, kas mums tiek sniegta saziņas vai pakalpojumu izmantošanas laikā. Šos datus apstrādājam, lai sniegtu izvēlētos pakalpojumus, tos reģistrētu un noslēgtu darījumus.

 • Datus, kas sniedz informāciju par apmeklējumiem un pirkumiem www.mindfuelness.lv, tostarp Jūsu IP adresi, laiku un apmeklējumu ilgumu, skatītos un nopirktos pakalpojumus. Šos datus izmantojam, lai pārvaldītu un analizētu mūsu tīmekļa vietni, tās darbību, reklāmas efektivitāti, rast piemērotas mārketinga stratēģijas.

Tīmekļa vietnes www.mindfuelness.lv  apmeklētāja sniegtos datus izmantojam šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu pārdošanai;

 • Klienta identificēšanai;

 • Saziņai ar klientu;

 • Rēķinu sagatavošanai;

 • Ar pirkumu vai pakalpojumu saistītu saistību izpildīšanai;

 • Iepriekšēju pirkumu informācijas atspoguļošanai;

 • Atteikuma vai strīdu izskatīšanai;

 • Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

 • Tīmekļa vietnes analīzei un tās uzlabošanai;

 • Mārketinga stratēģiju analīzei un uzlabošanai.

Izmantojot www.mindfuelness.lv sniegtos pakalpojumus Apmeklētājs piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Privātuma politikai. Apmeklētājs ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī savā profilā.

Personas datu izpaušana
Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu izpildīšanai vai tiesiski pieprasīts. SIA RECURO patur tiesības papildināt Privātuma politiku un to publicēt savā mājaslapā www.mindfuelness.lv .

Sīkdatnes

Tīmekļa vietnē www.mindfuelness.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai analizētu apmeklētāju darbības www.mindfuelness.lv tīmekļa vietnē (laiks, ilgums, skatītākās sadaļas, izvēlētie pakalpojumi u.c.).

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu darbības un izvēles dotajā vietnē. Turpinot lietot mājaslapu, Jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar noteikumiem un sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnē.
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu. Tīmekļa vietnē www.mindfuelness.lv sīkdatnes tiek izmantotas tikai nolūkiem, kas minēti šajā sīkdatņu politikā.
Bloķējot vai atiestatot sīkdatnes, pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi var nebūt pieejami vai pilnvērtīgi nefunkcionēt.

bottom of page